Loja e lëvizshme

Zhvillimi i aktivitetit: Për sot kemi menduar një lojë të lëvizshme të muskujve, për të cilën nuk na duhet një hapsirë e madhe e dhomës. Fëmija me këngën “Koka, supet, gjunjët dhe gishtat e këmbëve” vallëzon në vijë të lirë. Vallëzimi është shumë i lehtë, ju duhet vetëm të ndëgjoni tekstin e këngës dhe duhet ta prekni atë pjesë të trupit apo fytyrës që përmendet në tekst. Për shembull, në këngë thuhet “kokën me duar e prekim, kokën më pas vazhdojm supet, gjunjët dhe gishtat e këmbëve, më pas pjesët e ftyrës, e kështu me radhë.

https://www.youtube.com/watch?v=drjaTtyWoCk – “Koka, supet, gjunjët dhe gishtat e këmbëve”.