Kugle na mojoj jelci

Materijali i alati: papir u boji, makaze, lepak, konci itd.
Odvijanje aktivnosti: Uzima se papir u boji i preklapajući se deli na petnaest jednakih delova. Dete ga zatim seče makazama kroz isprekidane linije. Nakon pripreme traka, uzima se prva traka i zalepi se lepkom na drugom kraju. Druga traka se hvata od početne tačke gde su zalepljeni lepkom i prelaze preko prve trake. Treća traka se lepi lepkom od početne tačke i prelazi preko druge trake, a kraj se lepi lepkom od početne tačke. Za kuglu su potrebne tri trake od papira. Koliko kugli treba pripremiti zavisi od želje deteta. Kada se kugle pripreme, uzima se konopac ili konac i niza kugle koje se zatim stavljaju na jelci.

Po želji dete može pripremiti i druge radove, gde roditelj ili zakonski staratelj crta kružnu putanju. Posle crteža dete iseče i dobijaju se talasasti radovi koji se kače gore i lagano se talasaju.