Kućica za insekte

Što više vremena u prirodi, više mogućnosti da se detetu pomogne u njegovom sveobuhvatnom razvoju. Priroda pruža i pomaže ono što je detetu najpotrebnije. Da trči, skače, da se igra i zabavlja, razvija  maštu, izaziva sebe, istražuje uzrok i posledicu itd. A to možemo lako učiniti u prirodi ili u dvorištu.

Razgovarajte sa detetom: Koje insekte poznaje? Gde žive? Čime se hrane? A šta ukoliko bi insekti tražili da im se napravi kućica kao sklonište od kiše, kako biste je izgradili? A kućicu za mrave kao ćete je napraviti ? U prirodi ste i izgradićete je onim što vam priroda nudi.

Krećite se sa detetom tamo gde smatrate da je prikladno da odvijate aktivnost i dozvolite detetu  da sam odluči  gde će ga izgraditi i od kog materijala će ga izgraditi.

Na kraju pitajte ga kako je tekao posao? Kojim materijalom si je izgradio? Kako se zove kućica koju si izgradio? itd. Dete opisuje stvari unutar i izvan kućice.