Kuča moje porodice

Materijali: drveni štapići, olovka, plastelin, građevinski blokovi/lego. Zajedno sa detetom računajte koliko ste članova porodice.

Brojanjem dobijate onoliko drvenih štapića koliko ste članova porodice. Nacrtajte na svakom drvenom štapiću lice koje predstavlja člana porodice (umesto štapića možete koristiti neki drugi predmet koji simbolizuje članove porodice). Koristeći drvene blokove zatražite od deteta da izgradi kuću u koju će smestiti članove porodice stvorene na drvenim štapićima (ili drugim predmetima).

Postoji mnogo rešenja za ovaj izazov. Omogućite deci vreme za istraživanje, eksperimentisanje i redizajniranje. Podstaknite njihovo mišljenje otvorenim pitanjima.