Kher mara familiako

Materialya: kashteske tishke, hramarno, plastelina, keripeske blokya/lego. Khetane e qhavoreya geneni kobar jene e familiako sien.

Genindoy leni abokar tishke e kashteske kobar jene e familiako sien. Hramineni ani sakoya kashteski tishka yekh muy kay reprezentinla yekh jeno e familiako (ano than e tishkengo shay te vastinen yaver obyekti vash te simbolizinen e familiake jenen). Prekal o blokya e kashteske rodeni qhavorestar te kerel yekh kher ano kolesko thanipe kay qhivgyon o familiake jene kerde kotar kashteske tishke (vay yaver obyektya).

Si but alosaripya vash akaya sfida. Mekheni qhavorenge vahti vash te eksplorinen, eksperimentinen thay ri dizayninen. Vazdeni olengo godinipe e puterde puqipyencar.