Knjiga mojih reči

Razvoj aktivnosti: Da li vam je palo na pamet da kreirate prvu knjigu reči za svoje dete? Do 2. godine dete u svom rečniku ima oko 50  reči. Stvorite zajedno lepe uspomene i knjiga reči je jedna od njih.

Uzmite svesku  sa debeloim koricama i za svaku reč koju dete kaže u nju stavite odgovarajuću figuru, tačno onim redom kako je dete izgovorilo reč …. možete staviti prvo slovo reči, možete takođe napišite prvo gugutanje  …. ili sliku deteta ako ste ga  fotografisali kako govori.

Čak i ako je dete malo starije, nije kasno da započnemo ovu knjigu i ovo sećanje zajedno. Ovu knjigu možete s vremena na vreme pogledati zajedno, dopunjenu novim rečima koje dete svakodnevno izgovara. Ako dete reč ne izgovori pravilno, nemojte ga/ je ispravljati. Samo recite reč još jednom polako i tačnije … dete će naučiti iz ovoga.