Kažem hvala mom telu

Materijal i sredstva: beli A4 list, olovka, bojice itd.

Odvijanje aktivnosti – Roditelj ili zakonski staratelj/ka upućuje dete da hoda po sobi koristeći samo jednu nogu, da tapše koristeći samo jednu ruku, da zatvori oči i da okreće glavu prema zidu i da opisuje sobu u suprotnoj strani od stvari koje ima iza leđa.

Zatim se uzima beli A4 list i traži se od deteta da nacrta deo tela koje najviše voli. Pokazuje zašto je važan taj deo tela. Pokazuje zašto je važan taj deo tela. Npr. „Meni se najviše sviđa oko jer volim da gledam životinje“

Podstaknite dete da nacrta i druge delove tela.

Radni list preuzmite OVDE.