Kameni mozaik

Brojčani niz od najmanjeg do najvećeg, poređenje između njih, najmanja i najteža težina,  gde deca mogu bolje učiti, osim u prelepoj i magičnoj prirodi koja čeka da je istraži magična energija dece.

Odvijanje aktivnosti-Aktivnost se odvija u prirodi u okruženju u kome ima kamenja. Prvo se napravi šetnja da bi se videlo mesto na kojem ima više kamenja i koja površina treba da se izabere kao najpogodnija gde se kamenje može sakupljati. Prostor u kome će se odvijati rad treba se očistiti. Nacrtaju se štapom linije na kojima će se postaviti kamenje. Prikupljeno kamenje biće podeljeno u tri grupe: veliko, srednje i malo kamenje. Počinje se od sredine odabirom najmanjeg kamena iz grupe manjih kamena i tako dalje dok se svi kamenčići ne uzmu iz grupe sitnih kamenja.

U nemogućnosti za izlazak u prirodu, ova aktivnost se može odvijati i u zatvorenim prostorijama, koristeći kamenje,  seme, razne perle.