Taşlarla mozaik

En küçüğünden en büyüğüne sayısal dize, aralarındaki karşılaştırma, çocukların keşfedilmeyi bekleyen  güzel ve büyülü doğası dışında daha iyi öğrenebilecekleri en hafif, en ağır ağırlık çocukların büyülü enerjisi.

Aktivite geliştirme – Aktivite, doğada, taşların olduğu bir ortamda gerçekleşir. Öncelikle daha fazla taşın bulunduğu yeri ve hangi yüzeyin taşları toplamak için en uygun olarak seçileceğini görmek için bir yürüyüş yapılır. Çalışmanın yapılacağı alan temixlenir. Taşların yerleştirileceği çizgiler sopayla çizilir. Toplanan taşlar büyük, orta ve küçük olmak üzere üç gruba ayrılacaktır. Küçük taşlar grubundan en küçük taşı seçerek ortadan başlar ve küçük taşlar grubundan tüm taşlar alınana kadar devam eder.

Doğaya çıkılamaması durumunda bu aktivite, iç mekanlarda da taşlar, tohumlar , çeşitli boncuklar kullanılarak gerçekleştirilebilir.