Juče, danas i sutra

Igra „Juče, danas i sutra“ odvija se u cilju razumevanja odnosa i vremenskih koncepata „juče, danas i sutra“.

Za ovu igru koriste se karte u kojima se upisuju dani nedelje. Karte se naprave listovima u boji, sa štipaljkama za sušenje veša ili drvenim bojama, pisanjem na njih dane u nedelji.

Razgovarajte sa detetom o tome šta ste radili danas. Šta ste radili juče? Šta ćete uraditi sutra? To radite u cilju da vidite kako vaše dete poređa događaje.

Stavite i nekoliko tiketa ili karte sa brojevima za svaki dan u nedelji.

Tražite od deteta da kaže dane u nedelji. Dete bira jednu kartu sa jednim danom u nedelji; vi čitate i pitajte ga/je koji je dan u nedelji: prvi, drugi, treći? itd. Tako se oni stave na brojeve u nizu.

Promešajte karte i  tražite od deteta da izabere jedan tiket iz dana u nedelji, vi ga pročitajte npr.  „danas je ponedeljak“ i zatim pitajte dete „Koji je dan bio juče? Koji će dan biti sutra?“.