Jagoda

Predškolska deca razumeju sabiranje i oduzimanje kroz konkretne predmete. Date su dve aktivnosti kako bismo imali mogućnost da rešite koja je aktivnost privlačnija vašem detetu ili i pronalaženje materijala.

Razgovarajte sa detetom: koje voće je sazrelo u ovoj sezoni? Zašto treba da konzumiramo voće? Šta treba da uradimo pre nego ih pojedemo? Na koji način ih možemo konzumirati? (kao što se uzimaju sa dvorišta, možemo da napravimo sok, džem, možemo da spremamo kolače sa njima, itd?)

Gde rasle plod jagode? Možeš li to opisati? (dozvolite mu da se izrazi bez vašeg intervenisanja za dopunjivanje mišljenja)

Aktivnost 1. Ukoliko u vašem dvorištu ili naselju imate malo kamenje, pokušajte da pronađete kamenje u obliku jagode. Nakon što budete sakupili otprilike deset kamenja, obojite ih bojom po modelu jagode.

Sačekajte da se osuše i može se igrati igra „Pogodi koliko ih imam“. Roditelj ili staratelj hvata „jagode“ (kamenje) bez gledanja. Jednom u jednoj rudi i jednom u drugoj ruci. Pitajte dete: koliko kamenja imam u desnoj ruci? Dete će reći jedan broj. Roditelj ili staratelj otvara šaku i broji broj kamenja. Pitajte dete: Koliko „jagoda“ imam u levoj ruci? Nakon što dete kaže određeni broj roditelj ili staratelj otvara šaku i dete broji „jagode“ u levoj ruci. Pitajte dete: u desnoj ruci je bilo npr. „3“ „jagoda“ i u desnoj npr. „4“, ukoliko ih skupimo koji je to broj? Dete ih broji i odgovara. Dete nastavlja igru nakon što bude shvatio tok igre. Dete uzima „jagode“ u obe ruke. Pitajte ga koliko „jagoda“ ima u desnoj ruci? (ukoliko pokaže desnu ruku, samo ponovite: koliko ih imaš u desnoj ruci, kako bi shvatio da nije to desna ili leva ruka koju je podigao).

Aktivnost 2: Od papira u boji napravite nekoliko oblika jagode. U njima nacrtajte tačke od jedan do broja 5. Dve figure sa brojem jedan, dve figure sa brojem dva, tri, četiri i pet. Napravljene figure se okreću naopačke kako ne bi se videle tačke. . Dete treba da ih izvuče ili okrene na strani u kojoj su nacrtane tačke i da ih broji u obe izvučene figure. Nakon brojanja treba da kaže broj npr.

da postavi broj .

Igra se nastavlja dokle god bude zainteresovano dete.