Ja i priroda

Ova aktivnost pomaže deci da shvataju značaj i vrednost prirode razgovarajući o tome Ko zagađuje vazduh? Ko zagađuje vodu? Ko zagađuje zemlju? Zašto treba da čuvamo prirodu? Šta treba da uradimo? Čini se sa namerom da se upozna sa zagađivačima i značajem ljudske pažnje za dobrobit zdravlja.

Razgovarajte sa detetom o naselju u kojem živite. Šta je dobro i čisto i šta nije dobro?

Dobro bi bilo organizovanje piknika, šetnja po naselju ili šetnja radi kupovine u zavisnosti od mogućnosti jer ono što se vidi konkretno i razgovara je razumnije i emotivno za dete posebno kada vide otpad na putu i parkovima i kada vide čistija mesta sa cvećem.

Tokom šetanja pitajte ili komentarišite sa detetom o tome šta vidite tokom puta, na raznim mestima, kako biste usredsredili razgovor na cilj izlaska: Baš su lepo uredili park! Zašto li je ovo cveće uvenulo, i sličnestvari u zavisnosti od toga šta vidite.

Nakon povratka kući razgovarajte sa njime o onome što ste videli, o stvarima koje su vas zabrinula i onima koja su vas usrećila, kako biste promenili nabolje zagađeno mesto itd.

Papir A4 se savija na dva dela. Sa jedne strane se crta nečista sredina i sa druge strane čista sredina. Nije važno da li crtež izgleda lepo, važno je ono što je izrazilo dete. (po mogućnosti sakupljajte kamenje, štapiće, lišće, češere od bora, za narednu aktivnost).