Improvizujmo reku

Ako grad u kojem živite ima reku, danas zajedno sa detetom idite da je posetite. Dok idite tamo razgovarajte o reci i ispričajte detetu o prednostima koje grad ima od reke i kako treba da se brinemo o reci. Kraj reke dete može pažljivo posmatrati rečni tok, šta ima u rečnoj koriti i da igra u blizini nje.

Međutim, vi možete i improvizirati reku zajedno sa detetom, i to možete uraditi u kući ili napolju u dvorište. Mi vam preporučujemo da to uradite napolju u dvorište ili u parku.

Trebaće vam aluminijska folija, ili beli papir, ili providne plastične kese, ili brašno. U reku od aluminijske folije ili plastičnih kesa, dete može ubaciti različite predmete, dok u reku od papira ili brašna dete može da hoda po njoj bosonog. Dete može da improvizuje reku i u parku ili na selu, uz vašu pomoć, kao na fotografiji.

Nakon što ste pokazali detetu nekoliko fotografija reka, dajte mu gore navedeni materijal i dozvolite mu da rukovodi građenjem improvizovane reke. Što neuredniji oblik reke napravi, reka će izgledati lepša. Pomozite detetu kad zatraži pomoć i povremeno mu dajte uputstva, kada vidite da je blizu rešenja koje traži. Zatim dozvolite mu da sipa vodu u improvizovanu reku, da igra vodom i rekom. Ako odlučite da napravite reku od brašna, dajte detetu kesu sa brašnom i neka on/ona napravi reku sam/sama.  Zatim neka hoda bosonog/a po reci sa brašnom, ili neka stavi u nju šta god želi.