Igra sa čunjevima

Za ovu igru potrebno vam je nekoliko plastičnih boca. Dobro je da imate deset takvih. Na svakoj boci stavite etiketu sa brojem.

Poređajte boce u obliku trougla i baciti loptu u pravcu boca. Sledećeg puta menjajte raspored boca. Uklonite srušene boce, rekavši „srušena je jedinica, dvojka“ itd. u zavisnosti od toga koje su boce sa kojim brojem srušene i nastavlja se igra dok se ne sruše sve boce.

Pitajte dete u kom slučaju su srušene više boca?

Zatim boce napunite vodom. Bacite loptu u njihovom pravcu. Prebrojite koliko boca je srušeno.

I nakon ove igre pitajte dete: kada su boce srušene brže i lakše?

Zašto su se lakše srušile? itd.

Igra se nastavlja po želji deteta.