Hedefi vurmak

Malzemeler: karton, boyalar, toplar

Çocuğunuzun fiziksel aktivitesini teşvik etmek için bu aktiviteyi gerçekleştiriniz.
Bir kartonun üzerine bir kordan adam yapınız, pulları simgeleyen bir veya birkaç delik açanız. Farklı renkte toplarınız varsa, her renkli açıklığı sahip olduğunuz topların renklerine göre işaretleyiniz ve çocuktan karşılık gelen renke / delikteki topu atmasını isteyiniz. Topunuz yoksa, onları kağıt veya gazete ile top şekli veriniz ve çocuktan deliklere ve farklı mesafelerden mümkün . Topunuz yoksa, onları kağıt veya gazete ile top şekli veriniz ve çocuktan deliklere ve farklı mesafelerden mümkün olduğunca çok “top” atmasını isteyiniz.