Festival ptica

Šta su ovi?
Koliko vrsta ptica si video?
Kako pevaju ptice?
Da li možeš i ti da pevaš kao one?
Gde one žive?

Postavljajući im ova pitanja, možete razgovarati sa vašom decom o pticama i zajedno naučiti mnogo o njima. Pogledajte sliku, ili pronađite druge slike iz dečjih knjiga i izbrojite zajedno sa decom koliko je ptica ispod? Koliko ih je gore? Koliko ih je na levoj strani slike? A koliko na desnoj? Koja je najveća? Koja je najmanja ? Koliko ih ima ukupno?

Zajedno možete pripremiti festival ptica.
Svako bira jednu pticu i peva kao ta ptica….. žiri u porodici će odlučiti ko će osvojiti prvo mesto.
Festival možete proširiti i pesmama za decu.
Ako želite plesati tokom pesme, dobićete više bodova.
Možete čak izabrati da deca sviraju muzički instrument [lonac, posuda, poklopac, sto, ormar, itd].

Igra razvija matematičke veštine, ritam i muzičke sposobnosti.