Kuća u knjizi

Odredite mesto u sobi gde sedite, čitajte uvek zajedno – Često menjajte vaše uloge.
– Čitajte deci dečije knjige ili im ispričajte priču.
– Čitajte knjige o kući kako biste im pomogli da shvate o njoj i njenoj funkciji – postavljajte im pitanja i tražite da vas i oni pitaju o stvarima koje žele da znaju. Kada ne znate kako da odgovarate, recite detetu “ne znam…..pročitaću više pa ću odgovoriti neki drugi dan”.
– Igrajte se igrama reči sa predmetima – pokažite predmet koji se nalazi kod kuće, u sobi ili u okruženju u kojem boravite sa detetom, i pustite dete da pokaže šta je taj predmet i šta možemo učiniti sa njim. Možete im pomoći i tako što ćete im pokazati prvo slovo sa kojim predmet počinje, funkciju koju ima i kome od članova kuće se taj objekat najviše sviđa, a zatim dete mora otkriti šta je objekat.
– Čitajte ‘rukama’ – na leđima deteta ‘napišite’ slovo ili bilo koji geometrijski oblik koji dete već poznaje i dete treba otkriti šta je to slovo ili oblik iz vašeg dodira. Promenite uloge.