Eskplorina e lupa [ose fundin e kavanozit]

Materialya thay vastushya: yekh lupa vay yekh tegla e thule agoreya.

Organizipe e aktivitetesko: Organizipe e aktivitetesko: Mothaveni e qhavoreske kay adive ka eksplorinen e avlin, bahqa, parki vay balkoni. Deni olenge e lupa vay yekh tikni tegla e thule agoreya thay mothaveni sar shay te eksplorinel/arakhel sheya kay si ani natura, ani avlin, ano parki vay ano balkoni. Kobar ver kay o qhavoro arakhla diso, mangeni te mothavel so dikhla, sar dikhlola, savo kolori sito, kobar si baro, ty. Rodeni e qhavorestar kay te dikhel o sheya ini e lupa ini bizo lupa thay te mothavel sar kerela olengi komparacia.

Sugeripe: Vazdeni o interesipe e qhavoresko ano eksploripe e naturako thay ambienti kote jivdinela ayekha kay te thovel puqipya vash sah so dikhela e lupa.