Drunjtë me ngjyra

Drunjtë mund t’i përdorim edhe për t’i ngjyrosur, sepse shiu ua fshin më pas ngjyrën dhe kështu nuk dëmtohen aspak. Lejoni fëmijës suaj hapsirën për ta imagjinuar një bjeshkë apo një kopsht me drunj me ngjyra, dhe nxisni ata që t’i ngjyrosin drunjtë.

Më pas në drunj mund të ngjesim një letër të bardhë dhe fëmija duke e shikuar natyrën mund t’i vizatojë ngjyrat që sheh, dhe drunjtë që ka ngjyrosur sipas dëshirës së tij/saj.