Dreri dhe babadimri

Materialet dhe mjetet: lugë e drurit, marker, pambuk, letër me ngjyrë.

Zhvillimi i aktivitetit: Jepjani fëmijës dy lugë druri dhe tregoni se si do t’i shndërroni ato në një babadimër dhe në një dre. Merrni materialet ushqimore për t’i krijuar fytyrat e drerit dhe babadimrit, apo thjeshtë përdorni letër ose vizatoni ato.

Lejojeni fëmijën të luajë me dy shokët e ri që sapo i ka krijuar. ?