Disajni putevi

Materijal i sredstva: Beli ili obojeni A4 listovi, dve najlonske kesice, lepak, dva slamčice za sok, bojice, olovka itd.

Odvijanje aktivnosti – Roditelj ili zakonski staratelj/ka zajedno sa detetom pripremaju crteže prema datom modelu: pluća, usta i nos. Dve slamčice za sok lepe se međusobno lepkom i fleksibilni delovi slamčice se okrenu u suprotnim stranama i lepe se za nacrtana pluća. Detetu se pomaže da nacrta pluća, usta i nos, ali bojenje, sečenje i postavljanje slamčica radi samo dete. Detetu trema pomoći samo kod lepljenja kesica za slamčice kako bi se zalepile dobro i da ne izlazi vazduh.

Pre nego što dete proba, tražite od deteta da stavlja ruke na grudima i da oseća lagano disanje. Nakon toga tražite od deteta da radi nekoliko vežbi, npr. sklekove dok ne vidite da je disanje ubrzano. Pitajte dete kakvo je bilo disanje pre vežbi i kako je sada nakon vežbi?

Nakon završetka dete igra ulogu sportiste pre trčanja naduvavajući pluća lagano i nakon trčanja kada je disanje ubrzano.