Čarobni štapić

Materijali i sredstva: beli listovi A4, boja, makaze, jedan jednostavan štapić.

Razvoj aktivnosti: Pregledaju se fotografije životinja i tragovi njihovih stopala. Po volji se bira tragovi kojih životinja će se uraditi. Uzmite beli list A4 i podelite ga na pola. Na jednoj polovini lista nacrtaju se dva tragova stopala, a na drugoj polovini lista dva tragova, tj. na listu A4 crtaju se, oboje i izrežu četiri tragova jedne životinje. Isto se radi sa tragovima drugih odabranih životinja.

Jednom izrezani tragovi se postavljaju na pod, po dva ista tragova.

Igra se igra: Čarobni štapić

Roditelj ili staratelj podiže čarobni štapić i kaže, npr. „medved“, a dete mora da zakorači na medvedine tragove. Roditelj ili staratelj kaže „ptica“, dete korača na ptičje tragove. Igra se igra onoliko koliko dete želi ili čak se dodaju i tragovi drugih životinja.

Po želji se tragovi životinja mogu uraditi sa krompirom, kao na datoj slici.