Brod na moru

Prva aktivnost – Izrada broda sa geometrijskim figurama – za ovu aktivnost koristi se papir u boji. Iseče se papir u boji u obliku trougla u različitim veličinama, prema datom modelu. Na radnom listu, na kojem će se raditi, prvo se oboji deo mora i deo neba. Čeka se da se osuši i dete imitira model koji mu se sviđa da napravi.

Druga aktivnost: Ako se aktivnost odvija u prirodi onda je privlačnija i zabavnija jer je deo aktivnosti i voda.  U ovoj aktivnosti pravi se brod od papira prema dole navedenim uputstvima. Roditelj ili staratelj uzima jedan papir za sebe i jedan za dete. Tokom rada dete prati svaki korak, prvo gledajući i onda i delujući. Nakon izrade broda dete u pratnji roditelja ili staratelja, brod pušta u reku, na moru ili u nekoj velikoj posudi koja je napunjena vodom.