Nošenje vode sunđerom

Ova aktivnost omogućava detetu da se zabavi, da razvija motoričke sposobnosti velikih i malih mišića, prstiju dok stisne sunđer, upoređivanje izgubljene vode koja je prosuta tokom nošenja itd.

Igra se odvija punjenjem dve posude ili kofe iste veličine. Jedna posuda/kofa puni se vodom i druga ostaje prazna i postavlja se dva-tri koraka od deteta. Dete se upoznaje time da se što manje vode gubi to je bolje, jednom rečju dete dobija signal da treba da žuri. Dete ubaci sunđer u kofu sa vodom i ostavlja ga sve dok upija vodu. Odatle nosi ga do prazne kofe stisnuvši ga obema rukama kako bi pustio što više vode. Nakon što uzima svu vodu približava praznu kofu kako bi uporedio vodu koja se gubila.

Ova igra može biti još lepša ako se igra i sa drugim detetom. Deca uzimaju kofe iste veličine i jedna velika posuda puni se vodom, iz koje oba deteta uzimaju vodu da pune kofe. Nakon što potroše svu vodu uporede kofe koja od njih ima više vode.

Ova igra   se takođe može igrati i u zatvorenom prostoru punjenjem čaša ili manjih posuda stiskanjem sunđera.