Boje zastave

Materijali i pribor: Plave, bele i žute boje danas su deo vaše igre i proslave sa decom. Možete koristiti poklopce boca za vodu sa ovim bojama  i tri kutije ili posude ili cevi u boji kao na slici.

Odvijanje aktivnosti: Pokažite detetu kako da kombinuje boje poklopaca sa bočicama ili bočicama ili cevima. Ako je dete manje, možete koristiti druge. materijale veće i u manjem broju, na primer: tri šala sa ove tri boje koje dete treba da postavi na tri mesta gde je roditelj stavio tri slova sa ovim bojama. Takođe možete obesiti obojene kapice u tri niti kao na slici i dete ih premešta sa jedne na drugu stranu.

Upoznajte dete sa našom zastavom – postavite je na vidljivo mesto gde dete sedi ili se igra. Emocija koju ćete preneti detetu tokom proslave ostaviće trag na njemu.