Fakti i ditës!

Fëmijët mësojnë më shpejt gjatë viteve të para të jetës sesa në çdo periudhë tjetër të jetës.

Ata kanë nevojë për dashuri dhe ndjenjë, kujdes, inkurajim dhe stimulim mendor dhe po ashtu edhe për ushqyerje dhe kujdes të mirë shëndetësor për të zhvilluar të gjithë potencialin e tyre. 

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*