Zlatna pravila

Danas će deca učiti o pet zlatnih pravila:

– Danas pročitajte zajedno priču o saobraćajnim pravilima. Možete   detetu ispričati priču iz svog života i života deteta u saobraćaju.

– Tokom priče uključite dete pitajući ga za mišljenje o različitim situacijama u priči.

– Postavite naglasak na zlatna pravila.

– Na kraju priče, zamolite dete da vam kaže koja su bila zlatna pravila u priči

– Nakon toga on/ona može nacrtati svako od pravila