Zdravo, „ja sam…”

Nastava je organizovana na platformi  Zoom. Na Zoom-u će biti prisutna sva deca i vaspitačica. Ova aktivnost se može realizovati i u predškolskoj ustanovi prvog dana.

Drago mije što se ponovo srećemo draga deco!

Dobro vas našao drugovi i drugarice, doro vas našao vaspitačice!

Dete se predstavlja  npr.

Ja sam………………

Ja sam …………… (npr. imam 5 godina ili još malo ću napuniti 5 godina itd)

Igra koju najviše volim da igram je ……………………(igra loptom, plivanje, trčanje, igra lutkama, igra automobilima itd)

Volim da……………… (npr. crtam, pevam, brojim itd)

Kad odrastem želim da postanem………………… (sportista, lekar, nastavnik-ca itd)

Moja omiljena boja je …………

Moja omiljena hrana je…………………

Dati su neki primeri kako upoznati dete sa Zoom-om, ali ne nužno po datom redosledu i sve ono što dete želi da kaže o samom/samoj sebi.

Odraz: Podstaknite dete da razgovara o tome kako je bilo kad se susreo sa drugovima i drugaricama i vaspitačicom. Kako se zvala vaspitačica? A ime nekog druga i drugarice koji si zapamtio? itd. Uzmite beli papir formata A4 i popunite ga sa detetom prema datom modelu. Slike preuzete iz raznih časopisa se mogu postaviti u tabele zanimanja, hrane, igre.

Preuzmite radni list OVDE.