Materialet e nevojshme: Fasule apo pulla

Zhvillimi i aktivitetit: Ky aktivitet nuk fillon kaq lehtë sikur në foto, ka një kuptim më të thellë. Do të shkruajmë mbi shishet boshe vitet që ka secili anëtar, mami nëse ka 30 vjet, do të shkruajmë mbi një shishe numrin 30 dhe aq vite sa i ka fëmija atë numër e shkruajmë në shishe. Në gjithë këtë fillojmë duke i mbushur me fasule aq sa kemi numra. Kur prindërit kanë moshë më të madhe ndihmoni fëmijës të numërojë deri tek ai numër, dhe kur gjyshërit kanë moshë 70 vjeçare e mbush shishen me fasule bashkë me gjyshin. Kështu do të bëjë krahasimin të kuptojë cili anëtarë i familjes ka më shumë vite në bazë të shishes se sa është e mbushur.