Ushtrime në natyrë

Materialet dhe mjetet: Nuk duhen material specifike.

Zhvillimi i aktivitetit: Sot do të dilni në natyrë me fëmijën dhe duke përdorur gjësendet e natyrës do të krijoni ushtrime fizike.

 -KËRCIMI SË LARTI. Merrni një shkop dhe vendoseni në një lartësi 10 cm nga toka dhe kërkoni që fëmija të kërcejë. Më pas shkoni duke e rritur lartësinë, derisa fëmija të mos mundet.

 -PESHA E GURIT. I jepni fëmijës që të ngre me peshën e krahut gurë të peshave të ndryshme. Jepni gurë me pesha të ndryshme në të dy duart, që fëmija të komentojë se cili është më i rëndë, dhe njëkohësisht të numërojë ndërsa bën ngritjen e peshave.

 -HAPJA E KRAHËVE. Identifikoni pemë apo objekte të ndryshme dhe kërkoni që fëmija të hapë krahët sa është gjerësia e tyre nga tri here.

 -KAPËRCIMI I GURËVE. Vendosni disa gurë në largësi të ndryshme dhe kërkoni që fëmija t’i kapërcejë ata duke numëruar ose duke përmendur emrin e një kafshe. Vendosni sa më shumë gurë.

 -POSHTË DHE LART. Ndihmoni fëmijën të ngjitet në një pemë, dhe njëkohësisht identifikoni objekte në natyrë ku fëmija mund të hyjë poshtë.

 -VRAPIM NË RRUGË. Kërkoni që fëmija të vrapojë në një mjedis ku nuk ka makina. Vendosni kufij në segmentin e rrugës ku dëshironi që fëmija të vrapojë.

Këtë aktivitet fëmija duhet ta bëjë së bashku me prindin.