U kutku za čitanje

Kutak za čitanje kod kuće pretvorite u omiljeno mesto vašeg deteta.

Stavite neke knjige u bojama i sa slikama ili neke časopise i radne listove.

– Izvodite ovu aktivnost zajedno sa ostalom decom u porodici.

– Sedite i pustite dete da odabere jednu knjigu sa bajkama, sa slikama i bojama. Podstaknite dete da prelista knjigu ili časopis.

– Možete zatražiti da vam kaže šta gleda u knjizi ili časopisu. Pomozite s vremena na vreme da „leti“ njegovom/njenom maštom.

– Menjajte uloge. Sada je red na vas da im pročitate bajku ili priču. Glumite dok čitate priču i uključite i dete u ovu glumu. Izgovorite reči jasno i tačno i tražite od deteta da ih izgovori tačno i jasno.

– Možete nastaviti igru izmišljanjem priče o događaju u kojem ste uživali, na primer: tokom odmora, kada posećujete baku, kada šetate parkom, itd.

– Aktivnost možete završiti tako što ćete detetu dati komad papira na kojem je napisano prvo slovo njegovog/njenog imena i dete obojenim prstom postavlja tačke u obliku slova.