Stvaram dnevni raspored ishrane

Materijali: papir, karton, makaze, boje

Na tablu ili papir od tvrdog papira zalepite slike koje prikazuju dete koje obavlja rutinsku aktivnost. Primeri mogu biti dete koje se oblači, pere zube, jede večeru ili sluša priču pred spavanje.

Pomozite detetu da dovede karte u red onako kako se događaju u njegovo vreme. Obavezno razgovarajte s njim o konceptima rutine i redosleda: „Šta radiš po povratku kući iz vrtića?“ ili „Da li se kupate posle večere ili pre večere?“ . Fokusirajte se na rutinu jedenja hrane kako bi dete moglo da predvidi kada je vreme za jelo. Ove slike možete zalepiti na vidljivo mesto i podsetiti dete kada je vreme za određenu aktivnost.