Dve ruke tri stvari

Materijal i alati: neki mali kontejneri i plastični kontejneri za hranu sa poklopcima; hrana (voće, povrće, žitarice)

U veliku čašu stavite savremeni cvetni aranžman. Dobre opcije uključuju male komade mekog voća ili dobro kuvano povrće, žitarice. Takođe dajte detetu nekoliko praznih posuda i podstaknite ih da se uključe, premeštajući hranu iz jedne posude u drugu. Ako  može da otvori i zatvori poklopce, dajte detetu neke male plastične posude koje može sam da otvori. Ovo je odličan način da obrok traje dovoljno dugo za razgovor odraslih.