Šta je zdravo

Materijal i sredstva: razne fotografije u knjigama ili časopisima.

Odvijanje aktivnosti: Roditelj ili zakonski staratelj/ka razgovara sa detetom o hrani koja je zdrava i o hrani koja nije zdrava. Razgovor se može obaviti i kroz igru rečima, igru ulogama, npr. uzmite jednu knjigu ili časopis i zajedno sa detetom komentarišite fotografije. Npr. fotografije se komentarišu kao u nastavku:

Roditelj ili zakonski staratelj/ka: ova devojke pije vodu, to je zdrava ili nezdrava hrana?

Dete: Zdrava jer ne možemo da izdržimo vez vode.

Dete: Ova devojka jede čokoladu?

Roditelj: Nezdrava hrana jer će joj pokvariti zube itd.

Igra se može igrati i bez korišćenja knjiga ili časopisa, gde se kao primer mogu uzeti postupci deteta i hrana koju konzumira. Npr.

Roditelj: Previše vremena si na telefonu, da li je to dobro? (dete odgovara navodeći razlog zašto nije)

Dete: A da pojedeš jabuku? (odgovara roditelj/zakonski staratelj/ka)

Čitav razgovor se odvija po želji deteta i roditelja.

Podstaknite dete da pored hrane pronađe zdrave i nezdrave postupke (boravak na telefonu, gimnastika itd.).

Radni list preuzmite OVDE.