Sova

Materijal i sredstva: beli papir, papir u boji, makaze, lepak, lišće, grančice.
Organizacija aktivnosti: Mnoge ptice žive na drveću i skupljajući male grančice i biljke prave svoje gnezdo na granama drveća. Sova je jedna od ovih ptica koje žive na drveću i njena posebna odlika je lov noću jer noću ima bolji vid. Sova se ne seli nego živi u šumi tokom svih godišnjih doba. Njen karakteristični glas (hu hu, hu hu) je zanimljiv i deca je veoma često imituju Vi ćete tražiti od deteta da napravi sovu lišćem kako najbolje zna i ume. U početku izlazite zajedno sa detetom i sakupljajte lišće i kada se vratite iseći ćete veliki krug od papira za telo sove, a zatim tražite od deteta da zalepi lišće na krug koji ste isekli, nekoliko listova na krilima, jedan u glavi, na nogama, dok velike oči isecite od papira (kao u datom modelu na slici). Takođe, dozvolite detetu da stavlja i granu drveta gde će stajati sova, napravljenu od papira ili neke grančice koju ste pronašli zajedno sa lišćem.
Tražite od deteta da tokom rada imituje glas sove i postavljajte mu pitanja gde živi i da li se seli ili ostaje uvek u šumi.