Patka

Materijal i sredstva: beli papir i tempera boje.
Organizacija aktivnosti: Danas razgovarajte sa detetom o pticama selicama i informišite vaše dete da one ne mogu boraviti po hladnom vremenu stoga na početku jeseni lete daleko, mnogo daleko u toplije krajeve, gde će naći više hrane. One idu uvek istim putem i vrate se opet u svojim gnezdima na proleće. Kažite detetu da su neke od ptica selica: roda, lastavica, divlja patka, divlja guska, labud itd.

Danas ćete pomoći detetu da svojom rukom slika patku kao u datom modelu na slici. Vi ćete obojiti ruku deteta bojom koju izabere vaše dete i zatim stavite ruku deteta na beli papir sa otvorenim palcem. U delu otiska palca tražite od deteta da oblikuje glavu patke, kljun, oko i noge kako zna i ume. Tokom rada postavljajte pitanja detetu, kao na primer: Da li patke vole hladno vreme? Da li mogu naći hranu kada padne sneg? A u toplim krajevima da li nađu hranu? Postavljanjem pitanja pobuđujete detetovu radoznalost.