Bajka „Ružno pače“

Materijal i sredstva: knjiga sa bajkom „Ružno pače“, beli papir, olovka, toalet papir (ili pamuk, pasulj), suncokret, zrno kukuruza ili i drvene boje (tempera ili vodene boje) narandžasta i crna, lepak.

Danas ćete pročitati detetu prelepu bajku „Ružno pače“, ili ako nemate knjigu nađite u prilogu ćete naći snimak sa bajkom, na kraju aktivnosti slušajte je sa vašim detetom i postavljajte detetu pitanja u vezi sa bajkom, poput: Odakle su izašli mali pačići? A poslednje pače, koju boju je imala? Zašto je nisu prihvatili ostali pačići? Na kraju šta je otkrilo malo pače?

Takođe možete pustiti detetu da sluša muziku sa baleta Čajkovskog „Labudovo jezero“ i tražite od deteta, ako je raspoloženo, da takođe uradi elegantne pokrete kao labud.