Moja dva roditelja

Potreban materijal: tempera boje, kuhinjski sunđer.

Deci ovog uzrasta trebaju senzorske aktivnosti i što više da aktivno koriste sva čula, deca će biti radoznalija i više kooperativnija tokom vremena koje provodite sa njima.

Prvo, kao na donjim slikama, podstaknite vaše dete da nacrta leptir uz pomoć obojenih ruku i da samo odabere koja je ruka mama a koja otac.

Drugi način je da vaše dete samo oboji dlan svoje ruke i zatim da zalepi ruku na papiru pokušavajući da oblikuje oblik leptira kao na donjoj slici.

Još atraktivniji način je suženje kuhinjskog sunđera u sredini jednim priveskom i zatim stavljajući na njega tempera boje, dete će napraviti leptire na bele listiće. Sunđer se može oprati i nastaviti drugim bojama prema detetovoj mašti.

Za vreme pravljenja ovih radova, razgovarajte o tome da oba krila leptira budu oba roditelja. Podstaknite dete da imituju roditelje, npr. da imituje oca, ili mamu itd.