Očeva i moja ruka

Materijal i sredstva: beli papir, tempera boje.
Danas ćete napraviti jedan rad zajedno sa vašim detetom, za odmor koji će vam ostati u sećanju za ceo život. Dajte detetu beli papir i posudu sa bojom koju će vaše dete samo odabrati. Prvo obojite detetovu ruku bojom, onda pritisnite na belom papiru sa prstima nadole, zatim obojite i vašu ruku i pritisnite na papiru sa prstima nadole, kako bi se palčevi spojili (kao u modelu na slici) i dobićete figuru jedne odrasle osobe i jednog deteta koji šetaju ruku pod ruku. Ova lep rad  zatim ćete dati detetu da nacrta i oboji jedno srce, tamo gde dete samo izabere. Ovaj rad možete takođe da sačuvate i staviti u ram.