Ptica koja traži kuću

Materijali i sredstva:Pakovanje tečnosti (mleko ili kutija za hranu), boje, makaze, kanap, lepak, semenje ili mrvice hleba itd. Razvoj aktivnosti:Roditelj ili staratelj čita priču „Ptica koja traži kuću“.

Ptica koja traži kuću

Jednog dana lagano-lagano je padao sneg. Alba i Blert gledali su kroz prozor i uživali dok je sneg prekrivao zemlju, krovove kuća i sve je postajalo belo. Možete prepoznati samo po obliku šta je to: drvo, automobil ilibicikl. Brat i sestra pogledali su kroz prozor i pitali šta bi mogao biti taj objekat prekriven snegom. A ko od njih nije pogodio imao je pravo da postavlja pitanja. Oni su gledali, razgovarali i nestrpljivo čekali da sneg prestane da bi izašli u dvorište kako bi napravili jednog smešnog sneška belića. Jedna ptica je prišla prozoru i kao da je htela da kaže: Hladno mi je, gladna sam. Deca su sa žaljenjem pogledala pticu, a Alba se okrenula Blertu: „Blert, čini mi se da ptica traži hranu“. Blert: „Čini mi se da ptica traži kuću, jer ako nema kuću, sneg će joj i dalje prekriti hranu. „Prvo da joj sagradimo kuću i u nju ćemo staviti hranu, tako da će ptica imati i kuću i hranu. Oni su se,odmah prihvatili posla. Od paketa hrane sagradili su kuću ptice. Stavili su u nju mrvice hleba i obesili kuću kanapom na drvo. Oni svakodnevno šalju hranu ptici, a ptica svakodnevno dolazi na prozor da zahvali dobrodušnoj deci.

Razgovara sa detetom o priči pitajući dete zašto su Alba i Blert bili dobrodušni.

Uzmi se kutija hrane i nacrta rupa u koju će ptica ući. Roditelj ili staratelj makazama otvara rupu, a zatim dete boji i modeluje kuću ptice po želji. Nakon bojenja i modeliranja kuće ptice, roditelj ili staratelj pomaže detetu da veže kanap za kutiju i odluče gde će okačiti kuću ptice.

Radni list: Rad  obojite po