Potrebni materijali: papir, kvadrati za formiranje kockice i bojice

Rаzvој аktivnоsti:

Prvo, napravimo kockicu od papira koja će voditi put dinosaurusa. Kao u datom primeru zajedno sa detetom kreirajte put dinosaurusa koristeći različite oblike, okrugle, kvadratne ili čak kao na slici. Zamolite dete da postavi različite tačke kroz put po želji. Neka dete nacrta dinosaurusa na svoj način. Dete može da koristi bilo koju igračku dinosaurusa, inače može da koristi šta god želi. Ovo je veoma dobra igra za matematički razvoj dece, ali i za razvoj njihove mašte. Stavite jaje na kraju puta i razgovarajte sa detetom zašto je važno da se dinosaurus brine o jajetu. Ovo će motivisati dete da se što više posveti postizanju kraja aktivnosti. Kada dete baci kockicu, mora naglas da izgovori broj koji je dobio, a takođe kada stane, izbroji koliko tačkica ima stanica. Ova igra se takođe može igrati sa više osoba. To je veoma dobra porodična igra.