Poster pravila

Materijali i alati:beli list, karton, lepak, boje, …

Odvijanje aktivnosti: Razgovarajte sa detetom o njihovim pravilima o porodici i prijateljima u susedstvu.

Deca se pitaju da li imaju neko drugo mišljenje ili ideju o pravilima. Šta možemo dodati? Šta vi mislite o ponašanju sa prijateljima iz susedstva? I nakon uzimanja njegovog mišljenja, postavlja mišljenje na nekim malim papirima. Dete lepi bele papire ne jednom kartonu koji simbolizuju prozore, postavlja ih na zidove da bi ih ponovio sa roditeljima. Koristite neke ilustracije prema detetovim željama.

List sa pravilima ili poster se postavlja na mesto vidljivo detetu, a takođe i na pravoj visini, a da dete ne mora da podiže glavu.

Ohrabrite dete da navede još primera poštovanja pravila.