Materialet e nevojshme: Dy pjata plastike apo letra, mjafton vetëm edhe karton

Zhvillimi i aktivitetit: Në dy rrathë sikur në foto do të vizatoni dy gjëra ndaras. Tek njëra vizatoni numrat të ndarë sikur në foto e në anën tjetër ndani një rreth në pika në mënyrë që të kuptojnë fëmijët të përshtasin numrin me sasinë e duhur. Mbi numrat 7 mund të kenë fëmijët vështirësi të dallojnë por ju ndihmoni që ta kenë më lehtë një gjë të tillë.

Fëmijët duhet të drejtohen qe të vendosin picat me pika në numrin përkatës, modeloni bëni ju, njëherë lojën dhe më pas ja lejoni fëmijës suaj.