Omiljeno  mesto

Odvijanje aktivnosti: Već ste stvorili kutak za čitanje kod kuće. Bez obzira na starost deteta, idite sa detetom tamo  do ugla i približite ga knjigama i pustite ga da posegne za jednom od knjiga koje želi. U redu je čak i ako odabere knjigu koju ste upravo pročitali …. deca žele da im pričamo priče. Zavalite se i odlučite šta ćete danas raditi: čitajte detetu ili mu dopustite da otvori stranice knjige ….. u svim slučajevima ovo pratite rečima i entuzijazmom. Vreme čitanja treba da bude praćeno pozitivnim senzacijama.