„Nosi i ne puštaj“

Očekivani rezultat: Dete pažljivo hoda ne puštajući komade papira na pod

Materijali i sredstva: novine, korišćeni listići itd.

Odvijanje aktivnosti: Uzimaju se razni papir od novina ili beli listići, listići u boji itd. Dete ih pocepa rukom u veličini približno svoje ruke. Određuje se linija “staze” na kojoj dete treba da hoda, postavljajući start i cilj. U početku je staza kraća. Komadi papiri isečeni od strane deteta, roditelj ili staratelj stavlja detetu na glavu, dete širi ruke i ramena tako da komade papira stavlja na ramenima i na bilo koji deo tela gde mogu da stoje Roditelj ili staratelj daje znak za početak i dete pažljivo hoda duž naznačene linije/ staze.

Kada listići padaju na zemlju, prate se snažnim emocijama od onoga što dete doživljava, navijanje ili nervoza, tuga ili očaj. Razgovarajmo o ovim emocijama sa detetom; da identifikujmo doživljaje tokom igre.

Podstaknite dete da hoda stazom cik-cak koju je on/ona napravila unutar kuće ili u dvorištu ili da napravi dužu stazu.