Narodna nošnja

Materijal i sredstva: narodna nošnja, fotografije sa narodnom nošnjom itd.

Odvijanje aktivnosti – Razgovarajte sa detetom o narodnoj nošnji dok je držite u rukama ili ih gledate na fotografiji. Kako izgleda nošnja za devojke? A šta ima nošnja za momke? Šta nose momci na glavi? A šta devojke? Ako imate narodnu nošnju kući odevajte je detetu. Pitajte dete kako se oseća u narodnoj nošnji? Šta bi želeo/la da radi u narodnoj nošnji: da pleše, da peva ili da se fotografiše i da pokaže „ja sam Albanac/ka“, koji deo narodne nošnje ti se sviđa najviše itd.

Po želji, možete nacrtati celu nošnju ili samo jedan deo nje. Npr. kapu, prsluk, maramu ili haljinu itd. ili da je modelirate različitim materijalom. Npr. od papira ili tkanine.