Potrebna sredstva: Tepsija, šećer, olovka i odštampani list sa slovom.

Aktivnost: Kontinuirana praksa u motoričkom smislu služi da pomogne deci u pripremi motoričkih sposobnosti, razvoju ruku i prstiju. Štampajte ili crtajte na jednom belom papiru jednu formu (srce, trougao, krug ili kvadrat), ili prvo slovo imena deteta. Dete će, njegovim malim prstom, oponašati oblik vežbajući ga na šećeru koji je stavljen u tepsiji. Nakon što je uspeo da uradi oponašanje određenog oblika uz pomoć prstiju, poželjno je da tu formu pokuša da uradi još jednom i olovkom-četkom. Tako će dete stvoriti određene zamisli u svojoj glavi o tome kako se pravi linija uz pomoć druge linije.

Biće zabavno i istovremeno se proces odgovarajuće stimulacije događa u ovoj aktivnosti, jer će dete iskusiti snagu uzroka-posledice.