Moje naselje

Materijali i pribor: lepljiva traka, igračke automobila i drugi predmeti .
Odvijanje aktivnosti: Na stolu ili podu pomoću lepljive trake formirajte „komšiluk“ u kome živite. Sakupljajte automobile i druge igračke da biste stvorili susedstvo. Umesto igračaka možete koristiti i materijale koji se mogu reciklirati. Na primer, na toaletnoj rolni možete nacrtati prozore i koristiti ga kao kuću ili stan. Koristite zeleni papir ili konac da simbolizujete park ili dvorište. Jednostavno stavite različite dostupne materijale i prepustite detetu da kreira igru prema svojoj mašti. Predstavite reči „moj kvart“ i naučite gde živite, kako se zove vaš kvart, grad ili selo.
Na kraju igre dozvolite detetu da samo ukloni lepljivu traku da vežba zglobove.