Moje  igračke na pikniku

Dramatične igre na otvorenom okruženju su zabavne jer se deca više iskupljuju iz zatvorenog okruženja i igara koje organizuju odrasli. Vole da organizuju igru prema njihovoj želi, da rade šta žele, da postavljaju svoja pravila, da prilagođavaju okruženje onako kako žele.

Takva aktivnost im daje priliku da razviju komunikaciju, kreativnost, samopouzdanje jer mogu da budu vođe igara. Ako se igraju sa drugim detetom,  to je dobra prilika za saradnju tokom podele uloga i poslova itd.

Aktivnost se odvija u prirodi. Uže je dovoljno da se veže za dva drva da bi se na njega postavilo tanko ćebe ili tanak čaršaf držeći ga za konopac kopčama za sušenje odeće. Na tlu se prostire neki ćilim, debela ćebe ili šilta (mali dušek).

Dete u svojoj korpi za piknik uzima igračke sa kojima želi da se igra na pikniku. Tok igre vodi samo dete.