Moja letelica

Kada dete primeti kretanje letelice dok trči, on/ona shvata da kako bi se letelica stavila u kretanje treba da duva vetar, dok ukoliko nam fali vetar onda treba trčati da stvorimo vetar. Dete može primetiti tokom trčanja da što brže  bude trčalo, to će se više vrteti  letelica. Dakle, treba joj više vetra. Ovom aktivnošću se naglašava uzrok i posledica.

Uzmite razne hartije po želji,  one koje imate na raspolaganju. Hartija se savija i seče makazama kako bi se dobila  četvrtasti oblik. Savija se spajanjem dva ugla radi dobijanja oblika trougla. Otvara se hartija i sada se spajaju preostala dva ugla hartije. Seču se linije savijanja do polovine. Povlače se uglovi same hartije sa jedne strane do sredine hartije gde se hvataju iglom sa glavicom ili ekserom na nekoj olovci ili štapu. Pripremite letelicu zajedno, ali svako za sebe. Dete kopira korake rada letelice od roditelja ili staratelja. On/ona treba da oseća emocije dok radi i da uživa kada vidi proizvod svog rada.

Nakon završetka rada, dete trči kako bi uživalo u okretanju njegove/njene letelice.